Що таке антиутопія в літературі? (коротко і зрозуміло). Кращі книги в жанрі антиутопія

0
922

«антиутопія як відокремлений літературний жанр»

Характеристика жанру «антиутопія», його історія і основні риси

Антиутопія, як правило, зображує суспільство, що зайшло в соціально-моральний, економічний, політичний або технологічний глухий кут через низку невірних рішень, прийнятих людством. Антигуманний тоталітаризм, диктат, відсутність свободи, страх, доносительство, безнадійність боротьби — ось теми, що зачіпаються цим жанром. Сюжет часто вибудовується на протидії особистості або невеликої групи особистостей правлячому диктату, найчастіше закінчується поразкою героїв [морсон 1991].

Розглянемо жанр антиутопії більш детально.

Антиутопія як жанр є різновидом утопії (грец. Ou-ні, ні і topos-місце, тобто місце, якого немає; інше пояснення: eu — благо і topos — місце, тобто. Благословенне місце) — літературно-мистецького твору, що містить картину ідеального суспільства, населеного абсолютно щасливими людьми, що живуть в умовах досконалого державного устрою [полонський 2003]. В основі утопії лежить релігійно-міфологічна ідея про землю обітовану. Жанр зародився ще в епоху відродження, назву йому дала однойменна книга томаса мора, англійського гуманіста і політика, що вийшла в 1516 році. Дія книги відбувається на фантастичному острові утопія, де немає приватної власності, праця-загальний обов’язок, а розподіл благ відбувається за потребами громадян. Створюючи книгу, мор частково спирався на діалог платона «держава». Розвитком ідей мора стала праця» місто сонця «(1602) томмазо кампанелли, мріям про ідеальний світ також віддавалися френсіс бекон (»нова атлантида«, 1627), ігнатіус доннеллі (»золота бутель«, 1892), едвард белламі (»золотий вік», 1888) та ін утопічні лінії можна простежити і в творах вольтера, руссо, свіфта [іонін 1988].

Термін «антиутопія» вперше вжив британський філософ джон стюарт мілль в парламентській промові 1868 року, проте в літературі елементи антиутопії проявилися значно раніше. Історія антиутопії, ще не виділеної в окремий жанр, сягає корінням в античність. Деякі праці аристотеля і марка аврелія мали явні антиутопічні риси. Ті ж риси можна простежити і в третій книзі» подорожей гуллівера » (1727) джонатана свіфта, де опис літаючого острова лапута фактично являє собою технократичну антиутопію. Елементи антиутопії зустрічаються в книгах жюля верна (»п’ятсот мільйонів бегуми«), герберта уеллса (»коли сплячий прокинеться«,» перші люди на місяці«,» машина часу«), уолтера бесанта (»внутрішній дім«), джека лондона (»залізна п’ята») [чалікова 1991].

Приводом до розквіту жанру антиутопії послужила перша світова війна і супроводжували їй революційні перетворення, коли в деяких країнах почалися спроби втілити в реальність утопічні ідеали. Яскравіше і наочніше цей процес стався в більшовицькій росії, тим закономірніше поява першої великої антиутопії саме тут. У своєму романі» ми«(1924) євген замятін описав позамежно механізоване суспільство, де окрема особистість стає безпорадним гвинтиком-»нумером». Замятін заклав основи майбутнього розвитку жанру, багато деталей тоталітарної системи, придумані автором, згодом стали класичними в роботах антиутопістів усього світу: насильницьке викорінення інакомислення, нав’язливі змі як головний спосіб прищеплення ідеології, розвинена система стеження, синтетична їжа, відучення людей від прояву емоцій [архипова 1992]. У числі інших радянських антиутопій варто відзначити «ленінград «михайла козирєва,» чевенгур «і» котлован «андрія платонова, також антисоціалістичні настрої лягли в основу творів» майбутнє завтра «джона кенделла (1933) і» гімн» ейн ренд (1938).

Крім соціалізму, хх століття подарувало письменникам і таку антиутопічну тему, як фашизм. Перше антифашистське твір « «місто вічної ночі», було написано американцем міло хастінгсом в 1920 році, через всього рік після виникнення нсдап. У цьому провидчому романі німеччина відгороджується від усього світу в підземному місті під берліном, де встановлюється «нацистська утопія», населена генетично виведеними расами надлюдей і їх рабів. До теми фашизму зверталися і герберт уеллс (»самовладдя містера парема«, 1930), карел чапек (»війна з саламандрами«, 1936), мюррей константайн (»ніч свастики», 1937) [любимова 2001].

Під перо антиутопістів потрапили і менш радикальні суспільні тенденції. Олдос хакслі в одній з найбільших антиутопій в історії літератури» про чудовий новий світ » (1932) майстерно препарує капіталізм, доведений ним до абсурду. Автор зображує технократичну кастову державу, засноване на досягненнях генної інженерії, де літочислення ведеться від різдва американського автомобільного магната генрі форда, а зате такі поняття, як «мати», «батько», «любов» вважаються непристойними [лазаренко 1991].

З варіаціями на тему тоталітаризму і абсолютного конформізму можна ознайомитися в творах джорджа оруелла» скотний двір «(1945) і» 1984 » (1948), які будуть розглянуті далі. Близькі до ідей оруелла пізніші» 451 за фаренгейтом «рея бредбері і» заводний апельсин» ентоні берджесса (обидві-1953).

В даний час жанр антиутопії багато в чому змикається з науковою фантастикою і пост-апокаліптикою, також логічним продовженням традицій технократичних антиутопій став жанр кіберпак, популярний як в літературі, так і в кінематографі.

Антиутопія є логічним розвитком утопії. На противагу останній, антиутопія ставить під сумнів можливість досягнення соціальних ідеалів і встановлення справедливого суспільного ладу. Розквіт антиутопій припадає на хх століття, століття бурхливих соціально-політичних і культурних подій, двох світових воєн і революцій, інтенсивного розвитку науки і створення тоталітарних режимів. На зміну романам-мріям проходять романи-попередження, письменники виносять на суд читача своє бачення подальшого розвитку людської цивілізації, обумовлене розчаруванням в утопічних ідеалах минулого і невпевненістю в завтрашньому дні. Загроза втрати моральності підкріплена науково-технічним прогресом, що робить можливим духовне і фізичне поневолення людства. Ідеї та цілі письменників-антиутопістів мало відрізняються один від одного, засоби ж їх вираження дають простір для осмислення як вченим-літературознавцям, так і численної читацької аудиторії [новіков 1989].

Жанр антиутопії як ніякий інший пов’язаний з істоіческой дійсністю. Антиутопія виділяє найбільш небезпечні, з точки зору авторів, суспільні тенденції, найчастіше сучасні самим авторам, як то фашизм, тоталітаризм і ін.твори цього жанру є одночасно і реакцією на ці тенденції, так і передбаченням їх подальшого розвитку. Риси суспільства, що викликають найбільше неприйняття автора, приписуються якомусь уявному суспільству, розташованому на відстані — в просторі або в часі. Дія антиутопій відбувається або в майбутньому, або на географічно ізольованих ділянках землі [шишкін 1990].

Суспільство, описуване в антиутопії, зазвичай зображено зайшов в глухий кут-економічний, політичний або технологічний, причиною чого послужив ряд невірно прийнятих людством рішень. Це може бути, наприклад, неконтрольований технологічний прогрес, що виражається в роботизації виробництва, впровадженням технічно досконалих систем стеження за населенням, криза перевиробництва і переозброєння; або диктат, що міцніє роками і тримає в страху всю державу; або фінансова надмірність, збіднююча моральність людей; або ж сукупність цих причин [шишкін 1993].

Найважливішою рисою світу, описаного в антиутопії, є обмеження внутрішньої свободи, відібрання у особистості права на критичне осмислення того, що відбувається. Людям прищеплюється абсолютний конформізм, встановлюються рамки розумової діяльності, вихід за які — злочин.

Сюжет вибудовується на протидії особистості або невеликої групи особистостей пануючому диктату. Долі героїв в різних творах відрізняються, але в більшості випадків антиутопії позбавлені щасливого кінця, і головного героя чекає поразка, моральне і/або фізичне. Це свого роду конкретизація загального для літератури і мистецтва питання про людину:

«жанр антиутопії по-своєму конкретизує загальний для літератури і мистецтва питання про людину. Письменники-антиутопісти, подібно натуралістам, проводять свого роду науковий експеримент над суспільною природою людини, поміщаючи його в свідомо спотворені,Утворився цей світ або як еволюціонував (або деградував) по відношенню до нашого суспільства. Передісторія наочно демонструє процес зміни важелів контролю над суспільством, зміни соціальних норм або становлення влади уряду, керованим окремими корпораціями, тоталітарними диктаторами або бюрократами.

Головний персонаж: існує кілька типажів протагоніста, який може фігурувати в книзі антиутопії. Одним з таких є персонаж, який на рівні інтуїції відчуває проблеми суспільства і намагається виправити їх, відверто вважаючи, що скинути диктатора з олімпу влади дійсно можливо. Найчастіше світогляд такого персонажа формується під впливом навколишнього його середовища, також небайдужої до протистояння з власником влади.

Інший тип протагоніста є невід’ємною частиною суспільства, яке сприймає себе не інакше як утопічним, але в певний момент він усвідомлює, наскільки неправим є це саме суспільство, і робить спроби з його видозміни або руйнування.

Зав’язка: часто головний герой зустрічає персонажа, наділеного антиутопічними рисами, можливо, лідера всього суспільства. Відбувається конфлікт, при якому протагоніст також зустрічає, або його підтримує група людей, рухомих ідеєю зруйнувати антиутопію. Іноді ці люди були раніше частиною цієї антиутопії, але їм вдалося напоумитися і скинути з себе цей тягар.

Кульмінація: у романі антиутопії проблема часто залишається невирішеною, в більшості випадків спроби зруйнувати антиутопію виявляються марними. Іноді герою вдається зруйнувати замкнуте коло і вирватися на свободу, проте в переважній більшості випадків головний герой (або група людей, про яку ми говорили вище) зазнає поразки і антиутопія триває.

Приклади антиутопій

Тексти революційної значущості

Напевно, в наші дні розвиток антиутопічного жанру в мистецтві отримало друге дихання, проте його активність простежується ще з часів 18-го століття. Можливо, в ту пору така творчість була відображенням не настільки фантастичних утопічних переконань, швидше відповіддю на загрозливі ідеали і політичні погляди. Таким чином, роман антиутопія використовує свою викривальну форму нав’язування світогляду як спосіб критики тієї ідеології, в безодні якої і творилися ці дійсно сміливі тексти.

Втім, відверті погляди на тоталітарні режими і сценарії постапокаліптичних руйнувань тісно переплітаються в рамках озвученого жанру, а крім того вони мають міцні зв’язки з іншими літературними напрямками, наприклад з романами-подорожами, сатирою і науковою фантастикою. Тому було б помилковим повністю ототожнювати всі ці напрямки.

Первинний імпульс в русі антиутопій належить перу джонатана свіфта, який в 1726 році опублікував твір «подорожі гуллівера». Багато хто може асоціювати його розповідь про ліліпути ні з чим іншим, як зі старою-доброю «диснеївської» казкою, проте історія гуллівера набагато похмуріше, ніж можна було б подумати. Письменник публікує гостру критику сучасного йому суспільства, обволікаючи свої міркування в товсті шари метафор. Так, наприклад, в одній із земель гулівер зустрічає націю, для якої наука і раціоналізм стоять понад усе, їх безглузді експерименти виснажують природні і людські ресурси. На противагу їм автор представляє і інші поселення, кровожерні і дикі за своєю природою, що не може не вразити мандрівника.

Після повернення в лондон гулівер приходить до оглушливого висновку: маючи можливість порівнювати полярні за своєю суттю ідеології, він усвідомлює, що він нічим не відрізняється від народів, які він відвідав, і навіть більше того, весь його соціум наскрізь просякнутий гріховністю.

Світанок мислячих машин

Трохи пізніше в світ вийшов не менш знаковий роман антиутопія самюеля батлера під назву «едгін» (в назву заховано не що інше, як анаграма слова ніде, що вже недвозначно натякає на сюжетний посил твору), опублікований в 1872 році вперше від імені невідомого автора. У своєму романі батлер грає всілякими сатиричними прийомами щодо вікторіанського суспільства. Його книгу «едгін» швидше можна віднести до категорії утопічної літератури, хоча загальні риси антиутопії в ній також присутні.

За часів життя письменника технічний прогрес ще не мав настільки широкого охоплення, як в 20-му столітті, але його міркування про те, як машинізований механізм може проникати в свідомість, дійсно захоплюють. З тих пір, ідея про беззаперечну небезпеку, яку несе з собою технологічний розвиток, стала невід’ємною складовою антиутопічної літератури.

Витоки двоемисли

вже в першій половині 20-го століття були опубліковані два основоположних тексту для антиутопічної літератури. Йдеться про книгу олдоса хакслі » про чудовий новий світ «(1932 рік) і роман джорджа оруелла «1984» (написаний в 1949 році). Поліція думки, великий брат, двоемислие і новояз: всі ці концепти міцно вкоренилися в нашій свідомості, але шляхи їх виникнення вже кілька забулися.

У творі хакслі читач занурюється в ідеально сформований світ з інженерної точки зору, в якому людину штучно вирощують, ніби овоч, а потім саджають за заздалегідь відведене місце в структурі суспільства; при цьому ніхто не виявляє невдоволення своїм становищем до тих пір, поки налагоджена система не дає збій. У романі оруелла фігурує якийсь персонаж на ім’я вінстон, який під натиском пропагандистських ідей починає задавати недоречні питання, проте соціальна машина не залишає йому жодних шансів на свавілля. Детальніше з книгою можна ознайомитися .

Парадоксально, але обидві книги не позбавлені цілком буденних і звичних в нашому житті деталей, про які кожен чув або бачив: технології, телебачення, наркотики і т. Д.; все це в сукупності виробляє оглушливий ефект зближення з реальним світом і деталізації тієї небезпеки, яка в теорії нас всіх може очікувати.

Насправді, список книг антиутопій можна поповнювати дуже довго, а в кожному окремо взятому творі з легкістю можна знайти нотки антиутопії, саме тому вся література інтертекстуальна, кожен новий жанр нерозривно пов’язаний з іншим.