Правила виробництва і приймання робіт. Посібник до керівного документа системи та комплекси охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації

0
260

Рд 78.145-93

Загальні положення згідно рд 78.145-93

1.1. Роботи з монтажу технічних засобів сигналізації повинні проводитися відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації або актом обстеження (відповідно до типових проектних рішень), робочої документації (проект виконання робіт, технічна документація підприємств-виготовлювачів, технологічні карти) і цими правилами.
1.2. Порядок отримання, розгляду, узгодження та затвердження проектно-кошторисної документації повинен відповідати вимогам снип 1.02.сп-85. По об’єктах, що охороняються або підлягають передачі підрозділам позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ (надалі — підрозділи охорони), проектно-кошторисна документація повинна узгоджуватися з даними підрозділами.
1.3. Відступу від проектної документації або актів обстеження в процесі монтажу технічних засобів сигналізації не допускаються без узгодження із замовником, з проектною організацією — розробником проекту, з органами державного пожежного нагляду та з підрозділами охорони.
1.4. На об’єктах, що охороняються або підлягають передачі підрозділам охорони, допускається проводити монтажні роботи за актами обстеження відповідно до типових проектних рішень за винятком об’єктів:
Нового будівництва;

2. Вимоги по монтажу технічних засобів сигналізації відповідно до рд 78.145-93

2.1. Підрозділи охорони та органи державного пожежного нагляду мають право здійснювати нагляд за якістю монтажно-налагоджувальних робіт.
2.2. Монтажно-налагоджувальна організація повинна попередньо повідомити підрозділ охорони та контролюючий орган державного пожежного нагляду про початок робіт на об’єкті з монтажу технічних засобів сигналізації.
2.3. Авторський нагляд за виробництвом монтажних робіт здійснюється проектною організацією згідно з вимогами снип 1.06.05-85, а технічний нагляд — підрозділом охорони. Вказівки про відхилення в процесі виконання монтажних робіт вносяться в журнал авторського нагляду, якщо останній вівся на об’єкті.
2.4. Технічні засоби сигналізації допускаються до монтажу після проведення вхідного контролю. Вхідний контроль технічних засобів, що поставляються замовником, проводиться замовником або залучаються ним спеціалізованими організаціями.

Так, це те що мені треба,

1. Загальні положення
2. Загальні вимоги по монтажу технічних засобів сигналізації
3. Монтаж об’єктових охоронних та охоронно-пожежних сповіщувачів
4. Монтаж пожежних сповіщувачів
5. Монтаж приймально-контрольних приладів, сигнально-пускових пристроїв і оповіщувачів
6. Монтаж периметральних технічних срвдств охоронної сигналізації (пос)
7. Монтаж пристроїв охоронного електроосвітлення
8. Монтаж пристроїв постового зв’язку та тривожної сигналізації
9. Вимоги пожежної безпеки при установці технічних засобів сигналізації в пожежонебезпечних зонах
10. Спеціальні вимоги при установці технічних засобів сигналізації у вибухонебезпечних зонах
11. Електропостачання технічних засобів сигналізації
12. Монтаж електропроводок об’єктових технічних засобів сигналізації
13. Монтаж електропроводок лінійної частини периметральних технічних средтв охоронної сигналізації
14. Заземлення технічних засобів сигналізації
15. Пуско-налагоджувальні роботи
16. Приймання в експлуатацію технічних засобів сигналізації
17. Маркування та пломбування
18. Вимоги безпеки праці
19. Гарантія
Додаток 1 акт обстеження (форма)
Додаток 2 рекомендований акт (форма) готовності будівель, будівель і споруд до виробництва монтажних робіт
Додаток 3 рекомендований акт (форма) про проведення вхідного контролю
Додаток 4 схема забезпечення цілодобової роботи пожежних сповіщувачів при підключенні охоронного та пожежного шлейфів на один приймально-контрольний прилад
Додаток 5 рекомендований акт (форма) про закінчення монтажних робіт
Додаток 6
Додаток 7 рекомендований
Додаток 8 рекомендований акт (форма) випробування захисних труб з розділовими ущільнювачами на герметичність
Додаток 9 рекомендований акт (форма) вимірювання опору ізоляції електропроводок
Додаток 10 рекомендований акт (форма) огляду прихованих робіт з прокладання електропроводок по стінах, стелях, в підлозі
Додаток 11 рекомендований акт (форма) огляду прихованих робіт (каналізація)
Додаток 12 рекомендований акт (форма) огляду прихованих робіт (прокладка кабельних ліній в землі)
Додаток 13 рекомендований протокол (форма) прогріву кабелів на барабанах
Додаток 14 рекомендований акт (форма) про закінчення пусконалагоджувальних робіт
Додаток 15 рекомендований перелік вимірювальних приладів, рекомендованих при монтажі, налаштуванні та здачі в експлуатацію технічних засобів сигналізації
Додаток 16 рекомендоване відомість (форма) змонтованих приймально-контрольних приладів, сигнально-пускових пристроїв, сповіщувачів, оповіщувачів, технічних засобів пос
Додаток 17 рекомендований акт (форма) про приймання технічних засобів сигналізації в експлуатацію
Додаток 18 рекомендований акт (форма) про виявлені дефекти в технічних засобах сигналізації
Додаток 19 довідковий перелік нормативних документів, на які є посилання в посібнику 1. Загальні положення
2. Загальні вимоги по монтажу технічних засобів сигналізації
3. Монтаж об’єктових охоронних та охоронно-пожежних сповіщувачів
4. Монтаж пожежних сповіщувачів
5. Монтаж приймально-контрольних приладів, сигнально-пускових пристроїв і оповіщувачів
6. Монтаж периметральних технічних срвдств охоронної сигналізації (пос)
7. Монтаж пристроїв охоронного електроосвітлення
8. Монтаж пристроїв постового зв’язку та тривожної сигналізації
9. Вимоги пожежної безпеки при установці технічних засобів сигналізації в пожежонебезпечних зонах
10. Спеціальні вимоги при установці технічних засобів сигналізації у вибухонебезпечних зонах
11. Електропостачання технічних засобів сигналізації
12. Монтаж електропроводок об’єктових технічних засобів сигналізації
13. Монтаж електропроводок лінійної частини периметральних технічних средтв охоронної сигналізації
14. Заземлення технічних засобів сигналізації
15. Пуско-налагоджувальні роботи
16. Приймання в експлуатацію технічних засобів сигналізації
17. Маркування та пломбування
18. Вимоги безпеки праці
19. Гарантія
Додаток 1 акт обстеження (форма)
Додаток 2 рекомендований акт (форма) готовності будівель, будівель і споруд до виробництва монтажних робіт
Додаток 3 рекомендований акт (форма) про проведення вхідного контролю
Додаток 4 схема забезпечення цілодобової роботи пожежних сповіщувачів при підключенні охоронного та пожежного шлейфів на один приймально-контрольний прилад
Додаток 5 рекомендований акт (форма) про закінчення монтажних робіт
Додаток 6
Додаток 7 рекомендований
Додаток 8 рекомендований акт (форма) випробування захисних труб з розділовими ущільнювачами на герметичність
Додаток 9 рекомендований акт (форма) вимірювання опору ізоляції електропроводок
Додаток 10 рекомендований акт (форма) огляду прихованих робіт з прокладання електропроводок по стінах, стелях, в підлозі
Додаток 11 рекомендований акт (форма) огляду прихованих робіт (каналізація)
Додаток 12 рекомендований акт (форма) огляду прихованих робіт (прокладка кабельних ліній в землі)
Додаток 13 рекомендований протокол (форма) прогріву кабелів на барабанах
Додаток 14 рекомендований акт (форма) про закінчення пусконалагоджувальних робіт
Додаток 15 рекомендований перелік вимірювальних приладів, рекомендованих при монтажі, налаштуванні та здачі в експлуатацію технічних засобів сигналізації
Додаток 16 рекомендоване відомість (форма) змонтованих приймально-контрольних приладів, сигнально-пускових пристроїв, сповіщувачів, оповіщувачів, технічних засобів пос
Додаток 17 рекомендований акт (форма) про приймання технічних засобів сигналізації в експлуатацію
Додаток 18 рекомендований акт (форма) про виявлені дефекти в технічних засобах сигналізації
Додаток 19 довідковий перелік нормативних документів, на які є посилання в посібнику

Посібник до рд 78.145-93

1. Загальні положення
1.1 ці вимоги поширюються на виконання робіт з монтажу ,налаштування і здачі в експлуатацію об’єктових і периметральних технічних засобів охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації (далі по тексту «сигналізації»), що встановлюються в будівлях, будівлях, приміщеннях ,на огорожах(далі по тексту «об’єктах»).
1.2. До монтажних робіт допускаються організації та приватні особи, які мають ліцензії встановленого зразка, що дають право на проведення цих робіт.
1.3. При монтажі об’єктових і периметральних технічних засобів сигналізації повинні дотримуватися вимоги снип, пуе, рд 78.145-92 «системи та комплекси охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації. Правила виробництва і приймання робіт», діючих державних і галузевих стандартів, інших нормативних документів.
1.4. Справжні вимоги обов’язкові для виконання всіма організаціями і приватними особами проводять, роботи з монтажу, налаштування і здачі в експлуатацію технічних засобів сигналізації.
Вимоги до проектно-кошторисної документації
2. Загальні вимоги по монтажу технічних засобів сигналізації
2.1 монтаж об’єктових технічних засобів сигналізації.
2.1.1. Об’єкти обладнуються як правило, роздільними охоронними та пожежними шлейфами сигналізації.
Допускається включення охоронних і пожежних сповіщувачів в один шлейф сигналізації при цілодобовій працездатності пожежної сигналізації відповідно до схеми, наведеної в рекомендованому додатку 4.
2.1.2 роботи з монтажу об’єктових технічних засобів сигналізації при будівництві об’єкта повинні здійснюватися в три етапи.
2.1.3 на першому етапі повинні виконуватися роботи, зазначені в п.1.17 цього посібника.
Роботи першого етапу повинні виконуватися одночасно з виробництвом основних будівельних робіт.
2.1.4 на другому етапі повинні виконуватися роботи з монтажу захисних труб електропроводок, сповіщувачів, оповіщувачів, щитів, приймально-контрольних приладів, сигнально-пускових пристроїв і підключення до них електропроводок.
Роботи другого етапу повинні виконуватися після закінчення будівельних і оздоблювальних робіт.

1. Загальні положення
2. Загальні вимоги по монтажу технічних засобів сигналізації
3. Монтаж об’єктових охоронних та охоронно-пожежних сповіщувачів
4. Монтаж пожежних сповіщувачів
5. Монтаж приймально-контрольних приладів, сигнально-пускових пристроїв і оповіщувачів
6. Монтаж периметральних технічних засобів охоронної сигналізації (пос)
7. Монтаж пристроїв охоронного електроосвітлення
8. Монтаж пристроїв постового зв’язку та тривожної сигналізації
9. Вимоги пожежної безпеки при установці технічних засобів сигналізації в пожежонебезпечних зонах
10. Спеціальні вимоги при установці технічних засобів сигналізації у вибухонебезпечних зонах
11. Електропостачання технічних засобів сигналізації
12. Монтаж електропроводок об’єктових технічних засобів сигналізації
13. Монтаж електропроводок лінійної частини периметральних технічних засобів охоронної сигналізації
14. Заземлення технічних засобів сигналізації
15. Пуско-налагоджувальні роботи
16. Приймання в експлуатацію технічних засобів сигналізації
17. Маркування та пломбування
18. Вимоги безпеки праці
19. Гарантія
Додаток 1. Акт обстеження (форма)
Додаток 2. (рекомендований). Акт (форма) готовності будівель, будівель і споруд до виробництва монтажних робіт
Додаток 3. (рекомендований). Акт (форма) про проведення вхідного контролю
Додаток 4. Схема забезпечення цілодобової роботи пожежних сповіщувачів при підключенні охоронного і пожежного шлейфів на один приймально-контрольний прилад
Додаток 5. (рекомендований). Акт (форма) про закінчення монтажних робіт
Додаток 6. Схеми блокування прорізів омічними сповіщувачами
Додаток 7. (рекомендований). Схема розміщення пту
Додаток 8. (рекомендований). Акт (форма) випробування запитих труб з розділовими ущільнювачами на герметичність
Додаток 9. (рекомендований). Акт (форма) вимірювання опору ізоляції електропроводок
Додаток 10. (рекомендований). Акт (форма) огляду прихованих робіт з прокладання електропроводок по стінах, стелях, в підлозі
Додаток 11.(рекомендований). Акт (форма) огляду прихованих робіт (каналізація)
Додаток 12. (рекомендований). Акт (форма) огляду прихованих робіт (прокладка кабельних ліній)
Додаток 13. (рекомендований). Протокол (форма) прогріву кабелів на барабанах
Додаток 14. (рекомендований). Акт (форма) про закінчення пусконалагоджувальних робіт
Додаток 15. (рекомендований). Перелік вимірювальних приладів, рекомендованих при монтажі, налаштуванні та здачі в експлуатацію технічних засобів сигналізації
Додаток 16. (рекомендований). Відомість (форма) змонтованих приймально-контрольних приладів, сигнально-пускових пристроїв, сповіщувачів, оповіщувачів, технічних засобів пос
Додаток 17. (рекомендований). Акт (форма) про приймання технічних засобів сигналізації в експлуатацію
Додаток 18. (рекомендований). Акт (форма) про виявлені дефекти в технічних засобах
Додаток 19. (довідковий). Перелік нормативних документів, на які є посилання в посібнику